Onze KDV'sOnze BSO'sPeuterspeel leeruren & VVE

Welkom bij KDV Harlekijn

Bent u op zoek naar goede en veilige kinderopvang in Haren? Dan is Harlekijn kinderopvang de plek voor uw kinderen.

Kwaliteit en veiligheid vormen de kern voor onze opvang, maar minstens zo belangrijk is het plezier en welzijn van de kinderen. In deze ontwikkeling proberen wij de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Dat dit inmiddels goed gelukt is, blijkt wel uit de vele positieve reacties van ouders en kinderen.

meer

nieuws

2014-07/images-1.jpg Onlangs zijn alle locaties van zowel KDV als BSO weer bezocht door de GGD. Deze intensieve controle vindt regelmatig en nverwacht plaats en tijdens dit bezoek worden alle toetsingskaders geobserveerd en beoordeeld: risico-inventarisaties veiligheid & gezondheid, plannen van aanpak, pedagogisch beleid & werkwijze, communicatie naar ouders etc. Op alle punten was de beoordeling positief voor zowel KDV als BSO. Met als compliment voor de medewerkers hun positieve bijdrage aan de invulling van de pedagogische werkwijze. Een dikke pluim dus voor alle medewerkers en een bevestiging dat we met ons kwaliteitsbeleid goed bezig zijn! De volledige rapportages staan elders op de site onder 'kwaliteit'

Kinderopvangtoeslag 2014

Nieuws van de rijskoverheid:

2014-06/unnamed.jpgOuders die in 2014 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. 
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. 
Kijk op www.toeslagen.nl