Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Harlekijn Kinderopvang of wilt u uw kind(eren) aanmelden voor het Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse opvang? 

Wilt u zien hoe het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang eruit ziet? Mail ons dan gerust om een afspraak te maken voor een bezoek. Dan laten we u de verschillende ruimtes zien op de locatie waar uw kind geplaatst kan worden en kunnen uw vragen beantwoorden omtrent een eventuele plaatsing.

Wilt u uw kind direct aanmelden, dan kunt u dat doen door onderstaand formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. De inschrijfkosten zijn  € 17,50 en worden eenmalig geïncasseerd.


Online aanmelden:


Uw naam

Uw bsn-nummer

Naam partner

Bsn-nummer partner

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (prive)

Telefoon (werk)

IBAN rekeningnummer

T.n.v.

BIC code bank

E-mailadres

Gegevens Kind

Naam en achternaam

Bsn-nummer kind

Geboortedatum

Jongen/meisje? JongenMeisje

Gewenste plaatsingdatum

Soort opvang en lokatie

 

Indien BSO (alleen invullen als uw kind naar de BSO gaat)

Welke school zit uw kind:

In welke groep:

Gewenste opvangdagen KDV of BSO

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de ouderraad?

janee

Opmerkingen

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Harlekijn Kinderopvang en de verwerking van de persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens verwijs ik u naar ons privacystatement en de algemene voorwaarden.