Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Harlekijn Kinderopvang of wilt u uw kind(eren) aanmelden voor het Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse opvang? 

Wilt u zien hoe het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang eruit ziet? Mail ons dan gerust om een afspraak te maken voor een bezoek. Dan laten we u de verschillende ruimtes zien op de locatie waar uw kind geplaatst kan worden en kunnen uw vragen beantwoorden omtrent een eventuele plaatsing.

Wilt u uw kind direct aanmelden, dan kunt u dat doen door onderstaand formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. De inschrijfkosten zijn  € 17,50 en worden eenmalig geïncasseerd.


Online aanmelden:

Uw naam

Naam partner

Adres

Postcode

Telefoon (prive)

Telefoon (werk)

IBAN rekeningnummer

BIC code bank

E-mailadres

Gegevens Kind


Naam en achternaam

Bsn-nummer kind

Gewenste plaatsingdatum

Soort opvang en lokatie

Indien BSO (alleen invullen als uw kind naar de BSO gaat)

Welke school zit uw kind:

In welke groep:

Gewenste opvangdagen KDV of BSO


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag


Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de ouderraad?

janee


Opmerkingen