BSO

Opvang voor schoolgaande kinderen van 4 tot 12 jaar? Ook dat kan bij Harlekijn op één van onze drie BSO locaties. Er is opvang na school, in reguliere schoolvakanties en tijdens margedagen. Bij Harlekijn zien we de BSO als een van de drie ‘opvoedingssferen’ waarin kinderen uiteindelijk worden wie ze zijn.  Thuis, op school en op de BSO.  De BSO moet daarom een plek zijn waar je net zo graag bent als thuis en op school, maar waar  weer andere kinderen en mogelijkheden zijn. Ieder kind mag opgroeien op de manier die bij hem of haar past. Een veilige omgeving is hierbij noodzaak,  maar vertrouwen en uitdaging minstens zo belangrijk.

Naschoolse opvang start in de middag, als de school is afgelopen. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen op en zorgen ervoor dat ze veilig aankomen bij hun eigen BSO-locatie. Uitgangspunt hierbij is de kinderen een huiselijke omgeving te bieden, waar ze na een intensieve schooldag kunnen bijkomen, hun verhalen kwijt kunnen en zich kunnen uitleven in allerlei activiteiten op zowel sociaal, creatief als sportief gebied.

Tijdens de schoolvakanties en op margedagen kunnen de kinderen op hun vaste dagen de hele dag terecht op de buitenschoolse opvang*. Hier zorgen we voor een echte vakantiesfeer. We sporten, maken muziek, gaan naar het bos of de kinderboerderij. Regelmatig  organiseren we leerzame en leuke activiteiten aan de hand van een thema.

* het minimum aantal kinderen per dag is vastgesteld op 3. Bij minder kinderen op een marge- of vakantiedag is er geen opvang en kan deze dag geruild worden met een andere dag in de betreffende vakantie.

Onze BSO locaties staan hiernaast kort beschreven. De jongste kinderen starten op de BSO Hortuslaan en  van daaruit stromen ze op 5 en 6 jarige leeftijd door naar De Groene BSO of naar TSH Sport & Spel.