Onlangs zijn op alle locaties in Haren van zowel het Kinderdagverblijf als de Buitenschoolse Opvang intensieve controles uitgevoerd door de GGD. Vanaf de zomer van 2017  zijn wij al gestart met het uitwerken van alle aanpassingen en veranderingen in beleid / werkwijze en protocollen die gepaard gaan met het invoeren  van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zodat wij per 1 januari 2018 klaar waren voor de invoering en volgens de nieuwe eisen en regels konden werken. We zijn dan ook zeer verheugd dat ook dit jaar alle locaties voldoen aan de nieuwe aangescherpte eisen. Een dikke pluim voor alle medewerkers die hieraan mee hebben gewerkt! Elders op onze site kunt u de volledige rapportages vinden: www.kdvharlekijn.nl/kwaliteit/ggd-rapportages