Kwaliteit binnen Harlekijn

Harlekijn is een slagvaardige en dienstverlenende organisatie. Wij realiseren een toegankelijk aanbod van kinderopvang die voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang hieraan stelt. Kwaliteit en veiligheid zijn naast het Plezier en Welzijn van het kind, de kern van de opvang binnen Harlekijn.

Met de invoering van de wet kinderopvang is het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang goed gewaarborgd.

Onze kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk  voor het kwaliteitsbeleid. Jaarlijks wordt voor elke groep een risico-inventarisatie gemaakt en de hierop gebaseerde plannen van aanpak geëvalueerd op alle groepen en waar nodig bijgesteld.

Controle kwaliteitsnormen

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente een intensieve controle uitgevoerd door de brandweer en de GGD op het gebied van (brand-) veiligheid, gezondheid, ouderparticipatie en pedagogisch handelen. De rapportages hiervan zijn toegankelijk voor alle betrokkenen.