Controle kwaliteitsnormen

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente een intensieve controle uitgevoerd door de GGD op het gebied van veiligheid, gezondheid, ouderparticipatie en pedagogisch handelen. De rapportages hiervan zijn toegankelijk voor alle betrokkenen.

In  2018 zijn onlangs op alle locaties controles uitgevoerd en ook dit jaar voldoen alle locaties aan de verscherpte eisen na de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

De  rapportages van deze inspecties kunt u hieronder inzien.