Controle kwaliteitsnormen

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente een intensieve controle uitgevoerd door de GGD op het gebied van veiligheid, gezondheid, ouderparticipatie en pedagogisch handelen. De rapportages hiervan zijn toegankelijk voor alle betrokkenen.

De laatste rapportages van deze inspecties kunt u hieronder inzien.