Oudercommissie BSO

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).  De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op elke locatie en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse punten. Zo adviseert de oudercommissie bij Harlekijn over bijv. vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid, kwaliteit van de opvang, personeelsbeleid en evt. tariefswijzigingen.

Bij Harlekijn bestaat voor zowel de BSO als het KDV een oudercommissie met betrokken ouders. Naast de adviesfunctie levert de oudercommissie regelmatig een bijdrage aan het organiseren van activiteiten voor ouders en/of kinderen, zoals een lentefeest, ouderavond of spelletjes open-dag. de huidige BSO oudercommissie bestaat uit de volgende leden: Astrid Kloosterman, Donald Staal, Mirjam Siepe, Jorien Middel en Nicolien van der Sar.

De oudercommissies vergaderen gemiddeld 1x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden gepubliceerd op het inleggedeelte voor ouders, verder op deze site. Inloggegevens kunnen aangevraagd worden via de mail.

Harlekijn is aangesloten bij BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Harlekijn heeft zich tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvang-instellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kinderopvanginstellingen. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de verschillende locaties van Harlekijn.

Regelmatig zijn er vacatures binnen de beide oudercommissies. Indien u als ouder hiervoor interesse heeft, kunt u dit aangeven bij de betreffende oudercommissie. Elke oudercommissie bestaat uit maximaal 7 ouders.

U kunt de oudercommissie bereiken via de mail: bso@ouderraad-harlekijn.nl.