Oudercommissie KDVpaginaAfbeeldingoudercommissie

Bij Harlekijn is er voor het kinderdagverblijf een oudercommissie met betrokken ouders. Zij behartigen de belangen van de ouders en bewaken de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.  Bijvoorbeeld op het pedagogisch beleid, tarieven, openingstijden en veiligheid & gezondheid. Naast deze adviesfunctie levert de oudercommissie regelmatig een bijdrage aan het organiseren van activiteiten voor ouders en/of kinderen, zoals een lentefeest, ouderavond of spelletjes open-dag. De oudercommissies vergaderen gemiddeld 1x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden gepubliceerd op het inleggedeelte voor ouders, verder op deze site.  Inloggegevens kunnen aangevraagd worden via de mail.

U kunt de oudercommissie bereiken via de mail: ourharlekijn@hotmail.com.

Harlekijn is aangesloten bij BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Harlekijn heeft zich tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvang-instellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kinderopvanginstellingen. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de verschillende locaties van Harlekijn.