Betrokkenheid & Ouderparticipatie

FullSizeRender-9Tevreden kinderen én ouders, dat is wat wij willen en waar we ons voor inzetten.
We vinden het niet alleen belangrijk dat ouders betrokken zijn, maar ook dat zij participeren. Tijdens de dagelijkse overdracht is er intensief contact met de ouders over de gang van zaken op de opvang. Daarnaast worden er volop momenten georganiseerd voor ouders, opa’s en oma’s om een activiteit of ouderbijeenkomst bij te wonen.

Participeren betekent actief meedoen en meedenken met Harlekijn om de kwaliteit van de opvang hoog te houden en de kinderen een fantastische tijd te geven.

U kunt participeren zodra uw kind bij Harlekijn op het kinderdagverblijf of de BSO is geplaatst. Ouders kunnen zich dan aanmelden voor de oudercommissie. Zowel voor het KDV als de BSO is er een oudercommissie.