Vroeg- en Voorschoolse Educatie: Piramide

Op Harlekijn werken we met de voorschoolse educatiemethode ‘Piramide’. Met deze methode als leidraad willen we de kinderen een goede startpositie in het basisonderwijs geven. Uiteraard staat spelen voorop; kinderen leren immers al spelend. Het plezier van de kinderen staat steeds voorop. Piramide is een educatieve methode waarbij de speel-leeromgeving erg belangrijk is. De methode kenmerkt zich door een rijk en gevarieerd aanbod aan de hand van wisselende thema’s in een gestructureerde omgeving en op alle ontwikkelingsgebieden:

  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • sociaal-economische ontwikkeling
  • kunstzinnige ontwikkeling
  • ontwikkeling van de waarneming
  • denkontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Het thema voor september/oktober is ‘Kleuren & Vormen’ en is hieronder in te zien:

downloadthema kleur en vorm

Als verdieping en aanvulling op deze methode hebben we in 2015  ontwikkeld en geïntroduceerd:

De ‘Vertelkoffer’, het ‘Beweegplan’ en ‘Boekstart’.