Tegemoetkoming in de kosten

Als u kindsfeer_110eropvang voor uw kind(eren) afneemt, kunt u in veel gevallen in aanmerkingen komen voor een tegemoetkoming in de kosten door middel van de kinderopvangtoeslag. deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Voor een tweede kind is deze bijdrage hoger dan voor een eerste kind.

De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de adviestabel van het ministerie van VWS. de tabel voor 2016 kunt u hieronder zien. Een proefberekening op basis van uw gezinsinkomen kunt u ook maken op de site van de belastingdienst:  www.toeslagen.nl.

Bekijk Oudertabel 2016 (pdf)

Landelijke Register (LRK)

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderopvang-organisaties geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet er gebruik worden gemaakt van kinderopvang die in het LRK is opgenomen. Hieronder de nummers (per locatie) waarmee Harlekijn geregistreerd staat:

  • KDV Hortuslaan 224812580
  • KDV Kromme Elleboog 101874996
  • BSO Hortuslaan 110629188
  • De Groene BSO 225507031
  • BSO TSH Sport & Spel 273347676