Hoewel wij er alles aan doen de opvang voor alle betrokken partijen naar voller tevredenheid te laten verlopen, kan het gebeuren dat u als ouder niet tevreden bent. In eerste instantie is de leiding of het management de eerste bij wie u terecht kunt om uw klacht te bespreken. Indien u er samen niet uit komt, is de oudercommissie er voor u om de belangen van ouders te behartigen en om te kijken of we het gezamenlijk kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid voor ouders zich te wenden tot een geschillencommissie.

Harlekijn heeft zich hiertoe aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvanginstellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kinderopvanginstellingen.

Het klachtenreglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op de  locaties van Harlekijn. Jaarlijks wordt er door ons een jaarverslag klachten opgesteld. Het meest recente jaarverslag kunt u hier lezen:

Jaarverslag klachten 2016