Plezier, Samenspel & Spelenderwijs leren

Kinderen leren en ontwikkelen snel. FullSizeRender-6Thuis, op het kinderdagverblijf of de BSO en op school. De kwaliteit van de opvang wordt met name zichtbaar in het uitvoerend werk van de pedagogisch medewerkers in interactie met de kinderen. Zij maken elke dag weer het verschil.

De 4 Pedagogische doelen waar onze opvang op gebaseerd is:

emotionele veiligheid
persoonlijke ontwikkeling
sociale ontwikkeling
leren omgaan met normen en waarden.

De nadruk ligt op samenzijn, plezier en spelenderwijs leren. We bieden een veilige, stabiele en vertrouwde plek, waar elk kind zichzelf kan zijn. En waar ook persoonlijke aandacht is voor elk kind. Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, bewegen of samen muziek maken. Persoonlijke aandacht en inspiratie wisselen elkaar op een natuurlijke manier af. Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs, van en met elkaar, en worden ze elke dag door onze pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling gestimuleerd.

Van beleidsplan naar werkplan.
In ons pedagogisch beleidsplan staan onze uitgangspunten nader omschreven, de link vindt u hieronder. De praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan staat in het pedagogisch werkplan. Elke locatie heeft zo’n werkplan. U kunt het altijd inzien op de locatie.

Pedagogisch Beleid Harlekijn