Social Media

Iedereen gebruikt inmiddels social media op verschillende manieren en om verschillende redenen. Bij Harlekijn gebruiken we Facebook en twitter met name om u als ouders een beeld te geven van het reilen en zeilen op Harlekijn, We doen bijv. verslag  van een speciale dag,  feestdag of leuke activiteit. Ook aankondigingen van nieuwe activiteiten en thema’s worden naast persoonlijke mail regelmatig gepubliceerd op social media.  Foto’s worden verder uitsluitend gebruikt voor PR doeleinden (folders, onze eigen site).

Door de overeenkomst aan te gaan geeft u hiervoor toestemming. Harlekijn gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om. Indien u hier bezwaar tegen heeft kan er een uitsluitingsformulier ondertekend worden.

Privacy

Er wordt bij ons gewerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van ouder en kind die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering, worden alleen bedrijfsmatig, historisch en statisch gebruikt.
Binnen Harlekijn zal vertrouwelijk en bewust om gegaan worden met deze gegevens. De medewerkers werken volgens de Beroepscode Kinderopvang. Hierin is ook opgenomen de geheimhouding.
Met alle vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van het werk wordt verstrekt aan de medewerkers, wordt zorgvuldig omgegaan. Alleen informatie die van belang is voor het goed uit oefenen van het beroep wordt verstrekt aan die medewerkers, binnen Harlekijn, waarvoor de informatie ook van belang is.

Bij Harlekijn danken we onze goede naam en reputatie mede aan de mentaliteit en werkwijze van onze medewerkers. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou Harlekijn niet zijn wat het nu is. Ook voor onze medewerkers hebben wij richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media.