Privacy

Op basis van de overeenkomst die u als ouders met Harlekijn heeft gesloten, is verwerking van persoonsgegevens van ouders en kind(eren) noodzakelijk.  Onder meer voor het optimaal uitvoeren van de opvang en verzorging en begeleiding van de kind(eren), als ook voor het voeren van een correcte administratie, correspondentie, het versturen van facturen, het verwerken van betalingen, het verstrekken van jaaropgaven etc. Er wordt bij ons gewerkt volgens de AVG en de richtlijnen zijn vastgelegd in ons privacystatement.
Harlekijn heeft  Flexkids ingeschakeld voor het beheren en verwerken van deze persoonsgegevens. Flexkids voldoet aan alle eisen en heeft het keurmerk ‘Zeker Online’.

Binnen Harlekijn zal vertrouwelijk en bewust om gegaan worden met deze gegevens. De medewerkers werken volgens de Beroepscode Kinderopvang en dragen geheimhouding.
Met alle vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van het werk wordt verstrekt aan de medewerkers, wordt zorgvuldig omgegaan. Alleen informatie die van belang is voor het goed uitoefenen van het beroep wordt verstrekt aan die medewerkers binnen Harlekijn, waarvoor de informatie ook van belang is.

Bij Harlekijn danken we onze goede naam en reputatie mede aan de mentaliteit en werkwijze van onze medewerkers. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou Harlekijn niet zijn wat het nu is. Ook voor onze medewerkers hebben wij richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media.

Social Media

Iedereen gebruikt  social media op verschillende manieren en om verschillende redenen. Bij Harlekijn is gebruik van social media bedoeld voor PR doeleinden en om u als ouders een beeld te geven van het reilen en zeilen op Harlekijn, We doen bijvoorbeeld verslag  van een speciale dag,  feestdag of leuke activiteit. Ook aankondigingen van nieuwe activiteiten en thema’s worden naast persoonlijke mail regelmatig gepubliceerd op social media (facebook, twitter, instagram).  Foto’s worden ook alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en evt. voor folders of onze eigen site. Meer hierover kunt u lezen in onze richtlijnen gebruik beeldmatariaal

Door de overeenkomst aan te gaan geeft u  toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal  voor enkel bovenstaande doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kan er een uitsluitingsformulier ondertekend worden en kunt u ten alle tijden uw toestemming hiervoor weer intrekken. Op het inloggedeelte voor ouders elders op onze site vindt u hiervoor het formulier.